"ciało" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ciało" po polsku

ciało

obrazek do "body" po polsku
rzeczownik
 1. body *****
  • ciało, organizm [policzalny]
   She's got a beautiful body. (Ona ma piękne ciało.)
   My body was aching all over. (Moje ciało było całe obolałe.)
   Your body needs water and food. (Twój organizm potrzebuje wody i jedzenia.)
  • zwłoki, ciało [policzalny]
   The police found his body in the river. (Policja znalazła jego ciało w rzece.)
   A body was found in the forest yesterday. (Wczoraj znaleziono w lesie ciało.)
   They asked me to identify the body. (Poprosili mnie, żebym zidentyfikował zwłoki.)
   link synonim: corpse
  • ciało, grono, grupa, zespół [policzalny]
   Our body should cooperate, not fight with each other. (Nasz zespół powinien współpracować, a nie kłócić się ze sobą.)
   The academic body tried to solve the mystery. (Grono naukowców próbowało rozwiązać tajemnicę.)
  • obiekt, ciało (np. ciało niebieskie) termin techniczny [policzalny]
   Venus is a heavenly body. (Wenus jest ciałem niebieskim.)
   We still don't know what the body is made from. (Nadal nie wiemy z czego jest ten obiekt zbudowany.)
 2. flesh **
  • ciało, tkanka [niepoliczalny]
   I'm going to have to cut away the dead flesh. (Będę musiał wyciąć martwą tkankę.)
   This flesh is too fragile. (Ta tkanka jest zbyt delikatna.)
 3. corpse * , także: corse dawne użycie
 4. dead body
 5. the flesh *
  • ciało (przeciwieństwo umysłu, ducha) termin literacki [tylko liczba pojedyncza]
   Hope you all said a fond farewell to the flesh. (Mam nadzieję, że pożegnaliście się z ciałem.)
   The flesh is still strong but the spirit grows weaker by the hour. (Ciało jest nadal silne, ale duch słabnie z godziny na godzinę.)
 6. anatomy *
  • ciało (używane w żartobliwym znaczeniu) potocznie
   I don't think my anatomy likes having this much alcohol in it. (Nie jestem pewien, czy mojemu ciału podoba się posiadanie takiej ilości alkoholu w sobie.)
 7. vivo  
 8. bod   slang
 9. somebody's mortal remains
 10. lich

Powiązane zwroty — "ciało"

rzeczownik
czasownik
wzmocnić (np. mięśnie, ciało) = tone , tone up
pochować (ciało zmarłego) = inter
gnić (np. ciało, materiał organiczny) = decay
zakrywać (ciało niebieskie) = occult
skaleczyć (np. ciało) = mutilate
nakładać odżywkę na (np.włosy, ciało) = condition
kondensować (oddzielać ciało stałe od cieczy w procesie chemicznym) = precipitate
przymiotnik
obcy (np. ciało obce) = foreign , także: furrin dialekt
cielesny = physical +6 znaczeń
niebieski (np. ciało astronomiczne) = celestial
bezwładny (np. ciało) = inert
cielisty = nude +1 znaczenie
zwiotczały (ciało) = soft

"ciało" — Słownik kolokacji angielskich

dead body kolokacja
 1. dead przymiotnik + body rzeczownik = zwłoki, ciało
  Bardzo silna kolokacja

  Five hours later, his dead body was found on the street.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo