PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"grupa czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "grupa czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. group ***** , także: grp.
  • grupa [COUNTABLE]
   Get into groups of three. (Podzielcie się na trzyosobowe grupy.)
   There are twelve people in my group. (W mojej grupie jest dwanaście osób.)
   I have a group of friends. (Mam grupę przyjaciół.)
  • grupa, zespół (np. ludzi powiązanych ze sobą w jakiś sposób) [COUNTABLE]
   The blind belong to a minority group. (Niewidomi należą do grupy mniejszościowej.)
   This group is responsible for the costumes and make up. (Ten zespół jest odpowiedzialny za kostiumy i makijaż.)
  • grupa, zespół (np. muzyczny) [COUNTABLE]
   This is a great group, I love their music! (To jest świetny zespół, kocham ich muzykę!)
   Do you like this music group? (Lubisz ten zespół muzyczny?)
   link synonim: band
 2. troop ****
  • grupa (ludzi), oddział (wojskowy), gromada (zwierząt) [COUNTABLE]
   Has the troop already set off? (Czy oddział już wyruszył?)
   The troop of soldiers marched west. (Oddział żołnierzy pomaszerował na zachód.)
 3. array **
  • szeroki wybór (czegoś), grupa, szereg [COUNTABLE]
   We have an array of possibilities. (Mamy szeroki wybór możliwości.)
   We offer a wide array of garden tools. (Oferujemy szeroki wybór narzędzi ogrodowych.)
   You can choose from our array of watches. (Może pan wybierać z naszego szerokiego wyboru zegarków.)
   I've had to take care of a whole array of paperwork to get here. (Musiałem się zająć całym szeregiem dokumentów, żeby się tutaj dostać.)
 4. party *****
  • ekipa, grupa [COUNTABLE]
   I'm meeting my party tonight, do you want to go with me? (Spotykam się dziś z moją ekipą, chcesz pójść ze mną?)
   I went to the university with my whole party. (Poszedłem na studia z całą moją ekipą.)
 5. body *****
  • ciało, grono, grupa, zespół [COUNTABLE]
   Our body should cooperate, not fight with each other. (Nasz zespół powinien współpracować, a nie kłócić się ze sobą.)
   The academic body tried to solve the mystery. (Grono naukowców próbowało rozwiązać tajemnicę.)
 6. bunch ***
  • grupa, grono, banda, gromada, kilka [SINGULAR]
   What were a bunch of kids going to do to me? (Co może mi zrobić banda dzieciaków?)
   I saw a bunch of teenagers drinking beer, should I call the police? (Widziałem grupę nastolatków pijących piwo, powinienem zadzwonić na policję?)
   A bunch of young men tried to steal my car. (Grupa młodych mężczyzn próbowała ukraść mój samochód.)
 7. batch *
  • grupa (podobny zestaw przedmiotów czy osób) [COUNTABLE]
   This is the first batch of uninfected from both testing groups. (To pierwsza grupa niezarażonych z obu badanych grup.)
 8. stream ***
  • grupa (w szkole) British English [COUNTABLE]
   Which stream does your son belong to? (Do której grupy w szkole należy twój syn?)
   This test will rank you to appropriate streams. (Ten test zaklasyfikuje was do odpowiednich grup.)
 9. dole **
 10. rank ***
 11. band ****
  • grupa (np. żołnierzy) [COUNTABLE]
   A band of soldiers passed by his hideout. (Grupa żołnierzy przeszła obok jego kryjówki.)
 12. clump * , także: clomp
 13. cluster **
  • zespół, grupa [COUNTABLE]
   As of the 2010-2011 school year, clusters have been called teams. (Od roku szkolnego 2010/2011, grupy były nazywane zespołami.)
 14. flock **
  • grupa, gromada (ludzi) [COUNTABLE]
   A noisy flock of tourists came into the museum. (Hałaśliwa grupa turystów weszła do muzeum.)
 15. contingent
  • reprezentacja, grupa, lobby
   Our contingent has a significant influence on the Parliament. (Nasza grupa ma znaczący wpływ na parlament.)
 16. troupe
  • zespół, grupa (teatralna lub cyrkowa)
   A circus troupe is coming to town today. (Dzisiaj do miasta przyjeżdża trupa cyrkowa.)
 17. pocket , ***
  • grupa (mała i oddzielona, np. ludzi)
 18. pool ***
  • zgromadzenie, grupa (ludzi zebrana w określonym celu, np. by wykonać wspólną pracę)
 19. crop ***
  • grupa, ekipa, zespół informal
   This new crop of politicians seems to be even worse than the previous one. (Ta nowa ekipa polityków wydaje się być jeszcze gorsza niż poprzednia.)
   A crop of sportsmen is staying at this hotel. (Grupa sportowców zatrzymuje się w tym hotelu.)
 20. knot ** , kn (skrót)
 21. pack ***
  • grupa, banda (np. chuliganów) [COUNTABLE]
   A pack of hooligans stole my wallet. (Banda chuliganów ukradła mi portfel.)
   She was attacked by a pack of teenage boys. (Ona została zaatakowana przez grupę nastoletnich chłopców.)
 22. clutch **
 23. posse
 24. passel
 25. caboodle

grupa czegoś

rzeczownik
 1. a complex of something
 2. a bunch of something
 3. group of something  
  The group of protesters was arrested. (Grupa protestujących została aresztowana.)
  This group of people does not cooperate well as a class. (Ta grupa ludzi nie współpracuje dobrze jako klasa.)
 4. crop of something
  • grupa czegoś (np. ludzi)
 1. a gaggle of something
  • grupa czegoś (np. ludzi, dzieci)

powered by  eTutor logo