"gabinet" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gabinet" po polsku

gabinet

rzeczownik
 1. government , ***** , także: govt , także: gov *
  • rząd, gabinet (grupa ludzi sprawujących władzę) [policzalny]
   I'm happy with the new government's work. (Jestem zadowolony z pracy nowego rządu.)
 2. cabinet **
  • gabinet (rząd) British English
   He has been in the cabinet longer than either of them. (On był w rządzie dłużej niż każde z nich.)
   The prime minister has already chosen his cabinet. (Premier wybrał już swój gabinet.)
 3. practice *****
  • praktyka, gabinet (np. lekarski) [policzalny]
   He opened his practice last year. (On otworzył swój gabinet w zeszłym roku.)
   I was an assistant in a doctor's practice for over a year. (Byłem asystentem w gabinecie lekarskim przez ponad rok.)
 4. study *****
  • gabinet (pomieszczenie przeznaczone do nauki lub pracy zawodowej) [policzalny]
   I work in my study for 8 hours a day. (Pracuję w moim gabinecie przez 8 godzin dziennie.)
 5. clinic ***
 6. den *
czasownik
 1. form a government

"gabinet" — Słownik kolokacji angielskich

form a government kolokacja
 1. form czasownik + government rzeczownik = uformować rząd, gabinet
  Zwykła kolokacja

  The press think 5 days is enough time to form a new government.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo