Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"klasa społeczna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "klasa społeczna" po polsku

"klasa społeczna" — Słownik kolokacji angielskich

social class kolokacja
  1. social przymiotnik + class rzeczownik = klasa społeczna
    Bardzo silna kolokacja

    How did the life of the working class, and other social classes, change?