BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"tajemnica" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tajemnica" po polsku

tajemnica

I think you already know, The secret lies within.
rzeczownik
 1. secret ***
  • sekret, tajemnica [COUNTABLE]
   Can you keep a secret? (Czy umiesz dotrzymać tajemnicy?)
   He revealed my secret. (On zdradził moją tajemnicę.)
   It is a secret. (To jest tajemnica.)
 2. mystery ***
  • tajemnica, zagadka (np. o wydarzeniu) [COUNTABLE]
   They couldn't solve the mystery. (Oni nie mogli rozwiązać zagadki.)
   That part of the plan remains a mystery. (Tamta część planu pozostaje zagadką.)
  • tajemnica (skomplikowany temat, którego ludzie chcą się nauczyć) [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
   Some diseases are still a mystery for scientists. (Niektóre choroby wciąż są tajemnicą dla naukowców.)
   I don't think we will ever explore the whole universe - some parts of it will remain a mystery. (Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek byli w stanie zbadać cały wszechświat - niektóre jego części pozostaną tajemnicą.)
 3. puzzle **
  • tajemnica, zagadka [COUNTABLE]
   Why did he do that remains a puzzle. (Pozostaje tajemnicą dlaczego on to zrobił.)
 4. confidence ***
  • sekret, tajemnica [COUNTABLE]
   They exchanged confidences regarding her mother. (One rozmawiały w tajemnicy o jej matce.)
 5. hugger-mugger
 6. huggermugger   old use

powered by  eTutor logo