"zagadka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zagadka" po polsku

zagadka

rzeczownik
 1. mystery ***
  • tajemnica, zagadka (np. o wydarzeniu) [policzalny]
   They couldn't solve the mystery. (Oni nie mogli rozwiązać zagadki.)
   That part of the plan remains a mystery. (Tamta część planu pozostaje zagadką.)
 2. puzzle **
  • łamigłówka, zagadka [policzalny]
   It is extremely difficult to solve this puzzle. (Rozwiązanie tej łamigłówki jest bardzo trudne.)
  • tajemnica, zagadka [policzalny]
   Why did he do that remains a puzzle. (Pozostaje tajemnicą dlaczego on to zrobił.)
 3. riddle *
  • zagadka, łamigłówka
   This riddle is driving me crazy. (Ta zagadka doprowadza mnie do szaleństwa.)
   I like solving riddles they put in the newspapers. (Lubię rozwiązywać zagadki, które są w gazetach.)
   He always has a riddle for me. (On zawsze ma dla mnie jakąś zagadkę.)
 4. enigma  
 5. conundrum
 6. unknown **
  • niewiadoma, zagadka
   God is an unknown. (Bóg jest zagadką.)
   His murder is still an unknown. (Jego morderstwo wciąż jest zagadką.)
 7. puzzler   potocznie
 8. head-scratcher
 9. trangam
 10. riddle-me-ree British English potocznie

powered by  eTutor logo