"łamigłówka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "łamigłówka" po polsku

łamigłówka

Chinese Cross Puzzle.
rzeczownik
 1. puzzle **
  • łamigłówka, zagadka [COUNTABLE]
   It is extremely difficult to solve this puzzle. (Rozwiązanie tej łamigłówki jest bardzo trudne.)
 2. riddle *
  • zagadka, łamigłówka
   This riddle is driving me crazy. (Ta zagadka doprowadza mnie do szaleństwa.)
   I like solving riddles they put in the newspapers. (Lubię rozwiązywać zagadki, które są w gazetach.)
   He always has a riddle for me. (On zawsze ma dla mnie jakąś zagadkę.)
 3. teaser informal , brain teaser informal
 4. poser
 5. Chinese puzzle  
 6. head-scratcher
 7. trangam
 8. riddle-me-ree British English informal

Powiązane zwroty — "łamigłówka"

rzeczownik
sudoku (japońska łamigłówka liczbowa) = sudoku
kryptarytm (łamigłówka logiczna) = cryptarithm

"łamigłówka" — Słownik kolokacji angielskich

brain teaser kolokacja
 1. brain rzeczownik + teaser rzeczownik = trudne zagadnienie, łamigłówka
  Luźna kolokacja

  The team is put into a room and given a brain teaser to solve.

  Podobne kolokacje:
Chinese puzzle kolokacja
 1. Chinese przymiotnik + puzzle rzeczownik = łamigłówka
  Luźna kolokacja

  Gold called the sequences "the heart of the Chinese puzzle".

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo