Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"załapać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "załapać" po polsku

załapać

czasownik
 1. feel *****
  • zrozumieć (kogoś), załapać (o co komuś chodzi), czaić, kminić slang [przechodni]
   Now I feel you, bro. (Teraz cię rozumiem, brachu.)
   I feel you, I went through the same thing. (Czaję, przeszedłem przez to samo.)
 2. prehend
 1. get the message

"załapać" — Słownik kolokacji angielskich

get the message kolokacja
 1. get czasownik + message rzeczownik = zrozumieć, załapać
  Zwykła kolokacja

  A week ago he got a message through to me.