Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"złapać się czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "złapać się czegoś" po polsku

złapać się czegoś

czasownik
 1. grab hold of something
czasownik
 1. catch *****
  • złapać, zdążyć (np. na pociąg, zdążyć się z kimś spotkać) [przechodni]
   He didn't catch the train and had to wait for another one. (Nie udało mu się złapać pociągu i musiał czekać na kolejny.)
   You have to hurry if you want to catch him at work. (Musisz się pośpieszyć, jeśli chcesz złapać go w pracy.)
   przeciwieństwo: miss
  • złapać (np. biegnące dziecko) [przechodni]
   Thank God you caught her, the stairs are very dangerous. (Dzięki Bogu, że ją złapałeś, schody są bardzo niebezpieczne.)
   Catch the dog before it gets hit by a car. (Złap psa, zanim potrąci go samochód.)
   link synonim: snag
  • schwycić, pochwycić, złapać (np. uciekiniera) [przechodni]
   The thief was caught by the police. (Złodziej został złapany przez policję.)
   We'll go to prison if they catch us. (Pójdziemy do więzienia jeśli nas złapią.)
   I want to catch all of the Pokémons. (Chcę złapać wszystkie Pokémony.)
   link synonim: capture
  • zarazić się, złapać (np. wirusa) [przechodni]
   I caught a virus at work, and I have food poisoning. (Złapałam wirusa w pracy i mam zatrucie pokarmowe.)
   I can't catch anything right now, I have to work, so I can't be sick. (Nie mogę się teraz niczym zarazić, muszę pracować, więc nie mogę być chory.)
  • złapać, upolować, złowić (np. rybę, zwierzę) [przechodni]
   Did you catch this huge fish yourself? (Czy ty sam złapałeś tę olbrzymią rybę?)
   My husband caught 5 pounds of fish today. (Mój mąż złapał dzisiaj 5 funtów ryb.)
  • usłyszeć, złapać (np. czyjeś imię, numer telefonu) [przechodni]
   Can you repeat your name, please? I didn't catch it. (Czy możesz powtórzyć jak masz na imię? Nie usłyszałam.)
   I caught her name but then I forgot it. (Usłyszałem jej imię, ale później je zapomniałam.)
   link synonimy: hear, get
  • złapać (wiatr w żagle) [przechodni]
   We have to catch the wind to get back to the shore. (Musimy złapać wiatr, zeby wrócić na brzeg.)
  • złapać (piłkę np. w baseballu) [przechodni]
   He caught the ball and the game was over. (On złapał piłkę i gra się zakończyła.)
 2. capture ***
  • złapać, chwytać, schwytać (np. zwierzę po pościgu) [przechodni]
   They finally managed to capture the deer they've been chasing. (W końcu udało im się schwytać jelenia, którego ścigali.)
   I captured my cow after it'd run away. (Złapałem moją krowę po tym, jak uciekła.)
 3. trap ***
  • zatrzymać, złapać (np. złodzieja) [przechodni]
   Trap the thief, I'll call the police. (Zatrzymaj złodzieja, ja zadzwonię po policję.)
   The police trapped the rapist. (Policja złapała gwałciciela.)
 4. snatch *
 5. nail **
  • złapać (np. przestępcę) potocznie
   I was ready to nail him once and for all. (W końcu byłem gotowy złapać go raz na zawsze.)
   The police nailed the thief that stole my car. (Policja złapała złodzieja, który ukradł mój samochód.)
 6. recapture
  • złapać (zbiegłego więźnia), schwytać (zwierzę które uciekło)
   We have a fugitive, and our task is to recapture him. (Mamy zbiega, a naszym rozkazem jest go złapać.)
   We need to recapture the rabbit that escaped from its cage. (Musimy złapać tego królika, który uciekł z klatki.)
 7. snag *
 8. bite ***
 9. cop ***
  • trzymać, złapać slang
   I copped her hand. (Złapałem jej rękę.)
   Can you cop the other end of the rope? (Czy możesz złapać drugi koniec liny?)
 10. gripe
 11. encapture
 12. snavel AusE potocznie , także: snavle , także: snavvle
 13. get *****
phrasal verb
 1. catch up **
  • porwać, porywać, złapać (np. torbę, płaszcz)
   She caught her bag up and left immediately. (Ona porwała swoją torebkę i natychmiast wyszła.)
   She had no time to talk, she just caught her phone up and left. (Nie miała czasu rozmawiać, złapała tylko swój telefon i wyszła.)
 2. haul in
czasownik
 1. grab potocznie *** , grab at something potocznie
  • złapać, złapać coś (np. wyjątkową okazję)
   I grabbed the occasion and booked us a trip to Cuba. (Złapałem okazję i zarezerwowałem nam wycieczkę na Kubę.)
   She tried to grab at the rope. (Ona próbowała złapać linę.)
obrazek do "grasp" po polsku
czasownik
 1. grab ***
  • łapać, chwytać (szybkim ruchem ręki) [przechodni]
   He grabbed her bag and ran away. (On złapał jej torebkę i uciekł.)
   She grabbed the kid's hand and ran away. (Ona złapała rękę dziecka i uciekła.)
   link synonimy: snatch, seize
 2. corner , ****
  • przypierać do muru, łapać
   She cornered me and started yelling at me. (Ona przyparła mnie do muru i zaczęła na mnie krzyczeć.)
   The man cornered the little girl and dragged her into his car. (Mężczyzna złapał dziewczynkę i zaciągnął do swojego samochodu.)
 3. grasp **
 4. take *****
 5. gin
 6. bag ****
 7. entrap
 8. inclip
 9. trammel
phrasal verb
 1. grab at something , grab for something
 2. go down with something
 3. pick something up , pick up something ****
 4. snatch something up
 1. get hold of something , take hold of something
czasownik
 1. catch hold of something , grab hold of something , seize hold of something  
  You have to catch hold of the crooks. (Musisz złapać oszustów.)
  Grab hold of the rope and hold on tight! (Złap linę i trzymaj mocno!)
  Seize hold of the rope ladder and slowly climb up. (Złap drabinkę sznurową i wspinaj się powoli.)
 2. cop hold of something
idiom
 1. get hold of somebody , get ahold of somebody
 2. take hold of somebody