BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"handlować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "handlować" po polsku

handlować

czasownik
 1. market *****   [TRANSITIVE]
  She markets vegetables at the city square. (Ona handluje warzywami na rynku.)
  I marketed clothes during my holidays to make some money. (Podczas moich wakacji handlowałem ubraniami, żeby trochę zarobić.)
 2. trade *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He trades books and furniture. (On handluje książkami i meblami.)
  My family has traded antiques for 50 years now. (Moja rodzina handluje antykami już od ponad 50 lat.)
 3. traffic ***
  • handlować (ludźmi)
 4. commerce **  
 5. handle ****   [TRANSITIVE]
  I handle goods from Italy. (Handluję towarem z Włoch.)
  Where does he handle? (Gdzie on handluje?)
 6. bargain something away
 7. troak  
 8. merchandize American English , merchandise British English * , mdse. (skrót) , także: merch informal   American English formal
 9. niffer
  • handlować (w szkockiej odmianie języka angielskiego) dialect
phrasal verb
 1. deal in
  • handlować (czymś)
   He deals in jewelry and paintings. (On handluje biżuterią i obrazami.)
czasownik
 1. trade in something  
  They trade in paper products. (Oni handlują wyrobami papierniczymi.)
  link synonim: trade

"handlować" — Słownik kolokacji angielskich

deal in kolokacja
 1. deal czasownik + in przyimek = handlować (czymś)
  Bardzo silna kolokacja

  Well, she could deal with them in her own time.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo