BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"deal with" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "deal with" po angielsku

phrasal verb
 1. radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia, zajmować się czymś
  We'll have to deal with it. (Będziemy musieli sobie z tym poradzić.)
 2. traktować o czymś, zajmować się czymś (np. tematem, zagadnieniem w pracy pisemnej)
  The film deals with racial prejudice in American society. (Film traktuje o uprzedzeniach rasowych w społeczeństwie amerykańskim.)
  My essay deals with the topic of war. (Moje wypracowanie zajmuje się tematem wojny.)
 3. poradzić sobie z czymś (np. z problemem, emocjami)
  to manage, to cope with something, to take care of something
  I couldn't deal with emotions after my dog died. (Nie mogłam poradzić sobie z emocjami po tym, jak umarł mój pies.)
  Her health problems were serious but she managed to deal with them. (Jej problemy ze zdrowiem były poważne, ale udało jej się poradzić sobie z nimi.)
phrasal verb
 1. uporać się z kimś, poradzić sobie z kimś, mieć z kimś do czynienia
  How do you deal with a difficult person? (Jak sobie radzisz z trudną osobą?)
  I can't deal with my son - he's so naughty! (Nie mogę uporać się z moim synem - jest taki niegrzeczny!)
  We deal with many frustrated clients. (Mamy do czynienia z wieloma sfrustrowanymi klientami.)
  zobacz także: handle
 2. robić z kimś interesy
  You think you deal with him, but in fact you don't. (Myślisz, że robisz z nim interesy, ale tak naprawdę ich nie robisz.)
  He is a serious businessman, you can deal with him. (On jest poważnym biznesmenem, możesz robić z nim interesy.)

"deal with" — Słownik kolokacji angielskich

deal with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zajmij się
 1. deal czasownik + with przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Whatever the reason, they are going to have to deal with him.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo