BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"deal to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "deal to" po angielsku

rzeczownik
 1. umowa, układ, porozumienie [COUNTABLE]
  It was a fair deal so both of us went away happy. (To był dobry układ, więc oboje odeszliśmy zadowoleni.)
  Our deal was very profitable for me. (Nasze porozumienie było dla mnie bardzo opłacalne.)
 2. interes, transakcja
  It was a great deal, I earned a lot of money. (To był świetny interes, zarobiłem dużo pieniędzy.)
  I'm satisfied with this deal, it was very profitable. (Jestem zadowolony z tej transakcji, była bardzo korzystna.)
 3. traktowanie, sposób traktowania [COUNTABLE]
  I don't like your deal of your daughter. (Nie podoba mi się twój sposób traktowania twojej córki.)
  The deal of the elderly is different. (Sposób traktowania starszych ludzi jest inny.)
 4. rozdanie (w kartach) [SINGULAR]
  It's your deal now. (Teraz twoje rozdanie.)
  It was a great deal, I almost won. (To było świetne rozdanie, prawie wygrałem.)
 5. miękkie drewno British English [UNCOUNTABLE]
  My new desk is made from deal. (Moje nowe biurko jest wykonane z miękkiego drewna.)
  This chair is very comfortable - I made it from deal. (To krzesło jest bardzo wygodne - zrobiłem je z miękkiego drewna.)
 6. okazja

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: past tense  dealt, past participle  dealt
 1. handlować narkotykami informal [INTRANSITIVE]
  Everyone knows that he deals cocaine. (Każdy wie, że on handluje kokainą.)
  Stop dealing drugs, it's illegal. (Przestań handlować narkotykami, to nielegalne.)
 2. współpracować, prowadzić interesy (głównie pomiędzy firmami) [INTRANSITIVE]
  Our company deals with international business agents. (Nasza firma współpracuje z międzynarodowymi przedstawicielami biznesowymi.)
  The company we used to deal with has failed. (Firma, z którą kiedyś współpracowaliśmy, ogłosiła upadłość.)
 3. wymierzać (np. cios), zadawać (np. ból)
  Mark dealt him a blow straight in the face. (Mark wymierzył mu uderzenie prosto w twarz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

deal ***** , także: deal out

czasownik
Formy nieregularne: past tense  dealt, past participle  dealt
 1. rozdawać (karty) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  It's your turn to deal. (Twoja kolej, żeby rozdawać.)
  Deal five cards to each of them. (Rozdaj każdemu pięć kart.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"deal to" — Słownik kolokacji angielskich

deal to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robić interesy aby
 1. deal czasownik + to przyimek
  Silna kolokacja

  Hands up those who think they'll still be able to deal with the public for 7 more years to 67.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo