"marketing" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "marketing" po polsku

marketing

Internet Marketing Convergence
rzeczownik
 1. marketing ***   [UNCOUNTABLE]
  Businesses use them as a marketing tool. (Przedsiębiorstwa używają ich jako narzędzia marketingowego.)
  They have an interesting marketing strategy. (Oni mają ciekawą strategię marketingową.)
  I want to work in a marketing business. (Chcę pracować w przedsiębiorstwie marketingowym.)

Powiązane zwroty — "marketing"

rzeczownik
przymiotnik
marketingowy = marketing
niszowy (np. rynek, marketing) = niche

"marketing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "marketing" po angielsku

marketing ***

Internet Marketing Convergence
rzeczownik
 1. marketing [UNCOUNTABLE]
  Businesses use them as a marketing tool. (Przedsiębiorstwa używają ich jako narzędzia marketingowego.)
  They have an interesting marketing strategy. (Oni mają ciekawą strategię marketingową.)
  I want to work in a marketing business. (Chcę pracować w przedsiębiorstwie marketingowym.)
 2. zakupy (zwł. spożywcze) old-fashioned
 3. handlowanie
 4. wprowadzanie na rynek
  Marketing a new product is not easy. (Wprowadzanie nowego produktu na rynek nie jest łatwe.)
przymiotnik
 1. marketingowy
  We need a good marketing strategy. (Potrzebujemy dobrej strategii marketingowej.)
  Their marketing campaign is really funny. (Ich kampania marketingowa jest bardzo zabawna.)
Picture of Stock Market Prices Pharma stock market
rzeczownik
 1. targ, rynek [COUNTABLE]
  She bought some fruit at the market. (Ona kupiła trochę owoców na targu.)
  He buys his food at the market. (On kupuje swoje jedzenie na targu.)
  zobacz także: bazaar
 2. rynek (np. finansowy, giełdowy)
  The housing market is unstable right now. (Rynek mieszkaniowy jest teraz niestabilny.)
  We launched a new product into the market. (Wprowadziliśmy nowy produkt na rynek.)
  This company has got a monopoly on the market. (Ta firma ma monopol na rynku.)
 3. rynek zbytu [COUNTABLE]
  I am sure you will find a market for your wares. (Jestem pewien, że znajdziesz rynek zbytu na swoje towary.)
  Your idea doesn't have a market. (Twój pomysł nie ma rynku zbytu.)
 4. popyt [SINGULAR]
  There is a market for mobile phone accessories. (Istnieje popyt na akcesoria do telefonów komórkowych.)
  The market for snacks is big. (Popyt na przekąski jet wysoki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. handlować [TRANSITIVE]
  She markets vegetables at the city square. (Ona handluje warzywami na rynku.)
  I marketed clothes during my holidays to make some money. (Podczas moich wakacji handlowałem ubraniami, żeby trochę zarobić.)
 2. wprowadzać na rynek [TRANSITIVE]
  It is not the first attempt to market such product. (To nie jest pierwsza próba wprowadzenia takiego produktu na rynek.)
  You should market this new phone, you'll see that people will buy it. (Powinieneś wprowadzić na rynek ten nowy telefon, zobaczysz, że ludzie będą go kupować.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "marketing"

rzeczownik
telemarketing = telesprzedaż, telemarketing (sprzedawanie produktów lub usług drogą telefoniczną)
green marketing = zielony, ekologiczny marketing (nurt marketingu, którego głównym założeniem jest dbałość o środowisko naturalne)
marketing communications = komunikacje marketingowe (media użyte w komunikacji marketingowej)
kolokacje

powered by  eTutor logo