ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"carrying out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "carrying out" po angielsku

carrying out

rzeczownik
 1. wykonywanie (np. zadań)
 2. dokonanie, przeprowadzenie
phrasal verb
 1. przeprowadzać coś (eksperyment, badanie), realizować coś, wykonywać coś (np. zlecenia)
  perform a task
  More experiments have to be carried out. (Musi zostać przeprowadzonych więcej eksperymentów.)
  They just had to carry out the work that was required of them. (Po prostu musiały wykonać taką pracę, jakiej od nich wymagano.)
  The countries must carry out more checks in these areas. (Poszczególne kraje muszą przeprowadzać więcej kontroli w tych dziedzinach.)
 2. zrealizować coś, wprowadzać coś w życie (np. plan)
  to execute something, to put something into practice
  This is a political act that we must carry out. (Jest to akt polityczny, który musimy wprowadzić w życie.)
  Give me the strength to carry out what I plan. (Daj mi siłę wypełnić to, co sobie zamierzyłem.)

powered by  eTutor logo