"nośność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nośność" po polsku

"nośność" — Słownik kolokacji angielskich

lifting capacity kolokacja
  1. lifting rzeczownik + capacity rzeczownik = udźwig, nośność
    Luźna kolokacja

    The lifting capacity increased from 100 tons to 1800 tons in 38 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo