"przybrać na wadze" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przybrać na wadze" po polsku

przybrać na wadze

czasownik
 1. carry , *****
  • ważyć więcej niż kiedyś lub niż powinno się ważyć, przybrać na wadze [TRANSITIVE]
   Nowadays, I carry more than I'm comfortable with. (Obecnie ważę więcej niż byłoby to dla mnie wygodne.)
   He's carrying a bit of extra weight. (Waży troszkę więcej niż powinien.)
   5 years ago I was carrying a few kilos of extra weight. (5 lat temu przybrałem trochę na wadze.)
 1. put on weight , gain weight
  • przytyć, przybrać na wadze
   Laura is putting on weight very fast. (Laura bardzo szybko przybiera na wadze.)
idiom
 1. put on some flesh

"przybrać na wadze" — Słownik kolokacji angielskich

gain weight kolokacja
 1. gain czasownik + weight rzeczownik = przytyć, przybrać na wadze
  Bardzo silna kolokacja

  Only a small number of people gain much more weight.

  Podobne kolokacje:
put on weight kolokacja
 1. put czasownik + weight rzeczownik = przytyć, przybrać na wadze
  Zwykła kolokacja

  You'll be putting on weight at the rate of about 1 pound per week now.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo