Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"przybrać na wadze" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przybrać na wadze" po polsku

przybrać na wadze

czasownik
 1. carry , *****
  • ważyć więcej niż kiedyś lub niż powinno się ważyć, przybrać na wadze [przechodni]
   Nowadays, I carry more than I'm comfortable with. (Obecnie ważę więcej niż byłoby to dla mnie wygodne.)
   He's carrying a bit of extra weight. (Waży troszkę więcej niż powinien.)
   5 years ago I was carrying a few kilos of extra weight. (5 lat temu przybrałem trochę na wadze.)
 1. put on weight , gain weight
  • przytyć, przybrać na wadze
   Laura is putting on weight very fast. (Laura bardzo szybko przybiera na wadze.)
   I've put on some weight recently. (Trochę ostatnio przytyłam.)
idiom
 1. put on some flesh

"przybrać na wadze" — Słownik kolokacji angielskich

gain weight kolokacja
 1. gain czasownik + weight rzeczownik = przytyć, przybrać na wadze
  Bardzo silna kolokacja

  Only a small number of people gain much more weight.

put on weight kolokacja
 1. put czasownik + weight rzeczownik = przytyć, przybrać na wadze
  Zwykła kolokacja

  You'll be putting on weight at the rate of about 1 pound per week now.