"ładowność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ładowność" po polsku

ładowność

rzeczownik
 1. capacity ***
  • pojemność, ładowność [SINGULAR]
   The capacity of the tank is 87 litres. (Pojemność zbiornika to 87 litrów.)
   The capacity of this truck is 13 tons. (Ładowność tej ciężarówki wynosi 13 ton.)
 2. load ***
  • dopuszczalne obciążenie, ładowność (np. samochodu, mostu) [COUNTABLE]
   If you exceed your load, your car may break down. (Jeżeli przekroczysz swoje dopuszczalne obciążenie, twój samochód może się zepsuć.)
   The driver knew about the load and yet he exceeded it by 200kg. (Kierowca wiedział o dopuszczalnym obciążeniu a jednak przekroczył je o 200kg.)
 3. carrying capacity
 4. payload  
 5. disposable load  
 6. load capacity  
 7. carrying power
 8. loading capacity
  • ładowność (np. statku, samolotu, pojazdu kołowego) technical

Powiązane zwroty — "ładowność"

czasownik
ładować = charge , także: charge up +4 znaczenia
załadować = bundle , bdle (skrót) +4 znaczenia
rzeczownik
phrasal verb
Zobacz także: załadowanieładować się

"ładowność" — Słownik kolokacji angielskich

load capacity kolokacja
 1. load rzeczownik + capacity rzeczownik = ładowność
  Luźna kolokacja

  These gave a greater load capacity and soon became essential for small, lightweight engines such as in cars.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo