"mieć ubezpieczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć ubezpieczenie" po polsku

mieć ubezpieczenie

 1. carry insurance  
Personal | Helwig Insurance Agency
rzeczownik
 1. insurance , ****   [UNCOUNTABLE]
  a promise of compensation made by a financial institution in return for a loss
  The insurance was not enough to pay damages. (Ubezpieczenie było niewystarczające, aby zapłacić odszkodowanie.)
  If you want to go abroad, you have to buy an insurance. (Jeśli chcesz pojechać za granicę, musisz wykupić ubezpieczenie.)
 2. cover British English *** , coverage American English ***
  • zabezpieczenie, ubezpieczenie, polisa [UNCOUNTABLE]
   That is now about $11,000 a year for family coverage. (Obecnie ubezpieczenie rodzinne wynosi około 11000 dolarów.)
   Some 34 million Americans have no health coverage at all. (Około 34 miliony Amerykanów nie ma wcale ubezpieczenia zdrowotnego.)
   The man who came had an interest in fire coverage. (Mężczyzna, który przyszedł był zainteresowany ubezpieczeniem od ognia.)
 3. assurance British English *
 4. indemnity  
 5. indemnifying
czasownik
 1. insure *   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 2. cover ***** , także: kiver dialect
 3. underwrite
 4. indemnify
 1. effect an insurance  

Powiązane zwroty — "mieć ubezpieczenie"

rzeczownik
przymiotnik
przysłówek
bezpiecznie = safely +2 znaczenia
niebezpiecznie = dangerously +2 znaczenia

"mieć ubezpieczenie" — Słownik kolokacji angielskich

carry insurance kolokacja
 1. carry czasownik + insurance rzeczownik = mieć ubezpieczenie
  Zwykła kolokacja

  "Carrying insurance for $500,000 was about all I could manage."

  Podobne kolokacje:
get insurance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieć ubezpieczenie
 1. get czasownik + insurance rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  But the environmental companies cannot get insurance to work in the war zone.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo