"być opatrzonym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być opatrzonym" po polsku

czasownik
 1. carry something *****
  • być opatrzonym czymś (np. etykietą, symbolem)
   The posters carried the slogan: "When you smoke, they suffer". (Plakaty opatrzone były sloganem: "Kiedy ty palisz, oni cierpią".)
   His face carried the signs of tiredness. (Jego twarz nosiła oznaki zmęczenia.)

być opatrzonym

czasownik
 1. carry , *****
  • być opatrzonym (np. informacją, ostrzeżeniem) [TRANSITIVE]
   The electric box was carried with a warning. (Skrzynka elektryczna była opatrzona ostrzeżeniem.)
   This bottle carries an information about its contents. (Ta butelka jest opatrzona informacją o jej zawartości.)
czasownik
 1. dress ****
  • opatrywać (ranę) [TRANSITIVE]
   She dressed his wound with gauze. (Opatrzyła jego ranę gazą.)
   This nurse will dress your wound. (Ta pielęgniarka opatrzy twoją ranę.)

Powiązane zwroty — "być opatrzonym"

rzeczownik
opatrunek = dressing +4 znaczenia
czasownik
phrasal verb
Zobacz także: upatrzyć coś sobie

powered by  eTutor logo