"dodatni" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dodatni" po polsku — Słownik angielsko-polski

dodatni

przymiotnik
 1. positive ****  
  By multiplying two negative numbers you will get a positive number. (Przez pomnożenie dwóch ujemnych liczb otrzymasz liczbę dodatnią.)
  A positive number is a number greater than zero. (Dodatnia liczba jest liczbą większą od zera.)
  przeciwieństwo: negative
 2. plus ***
  • dodatni (np. o temperaturze)
   The temperature was plus 2 degrees. (Temperatura wynosiła plus dwa stopnie.)
   The temperature in this room increased to plus 30 degrees Celsius. (Temperatura w tym pomieszczeniu wzrosła do plus trzydziestu stopni Celsjusza.)
   przeciwieństwo: minus