"addition" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "addition" po angielsku — Słownik polsko-angielski

addition **

Dodawanie do 10 - gry planszowe ...
rzeczownik
 1. dodawanie [UNCOUNTABLE]
  We work on basic skills such as addition. (Pracujemy nad podstawowymi umiejętnościami, takimi jak dodawanie.)
  Addition was never a problem to her. (Dodawanie nigdy nie było dla niej problemem.)
 2. sumowanie [UNCOUNTABLE]
  This figure shows addition of force vectors. (Ten rysunek pokazuje sumowanie wektorów sił.)
  Addition of votes has just begun. (Sumowanie głosów właśnie się rozpoczęło.)
 3. dodatek [COUNTABLE]
  This company offered him a car as an addition. (Ta firma zaoferowała mu samochód jako dodatek.)
  You can buy some home additions here. (Tutaj możesz kupić dodatki do domu.)
 4. uzupełnienie [UNCOUNTABLE]
  This manager would be a great addition to our team. (Ten menedżer byłby świetnym uzupełnieniem naszego zespołu.)
  This course is an addition to her previous education. (Ten kurs jest uzupełnieniem jej wykształcenia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.