Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"odprawa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odprawa" po polsku

odprawa

obrazek do "briefing" po polsku
rzeczownik
 1. briefing *
 2. payoff *  
  She received a handsome payoff after quitting her job. (Ona otrzymała pokaźną odprawę po odejściu z pracy.)
 3. check-in
  • odprawa (na lotnisku) [niepoliczalny]
   Do we have enough time for check-in? (Czy mamy wystarczająco dużo czasu na odprawę?)
 4. redundancy
 5. gratuity
 6. severance package , także: severance allowance
 7. redundancy pay British English , severance pay American English
 8. severance payment  
  final payment a company makes to an employee when they leave the company; severance can include final regular pay in addition to a lump payment according to years with the company, payment for unused vacation, benefits for a specified period of time, etc
 9. service benefit  
 10. dismissal pay  
 11. employment termination payment , termination payment
idiom
 1. golden handshake
  • odprawa (wypłacana przy odejściu na emeryturę)

"odprawa" — Słownik kolokacji angielskich

severance pay kolokacja
 1. severance rzeczownik + pay rzeczownik = odprawa (wynagrodzenie udzielane pracownikowi w razie zwolnienia)
  Bardzo silna kolokacja

  His 18 weeks of severance pay will run out in May.

  Podobne kolokacje:
severance package kolokacja
 1. severance rzeczownik + package rzeczownik = odprawa (z tytułu rozwiązania stosunku pracy)
  Bardzo silna kolokacja

  He is reported to have received $34m severance package upon his retirement.

  Podobne kolokacje:
severance payment kolokacja
 1. severance rzeczownik + payment rzeczownik = odprawa
  Silna kolokacja

  "The real question is: Can you fire them without these very large severance payments being triggered?"

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo