BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"benefit from something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "benefit from something" po angielsku

benefit from something **
have an interest in something

czasownik
  1. czerpać korzyść z czegoś
    to take advantage of something
    I benefit from her company, she is very wise. (Czerpię korzyść z jej towarzystwa, ona jest bardzo mądra.)

powered by  eTutor logo