"dostarczać energię" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dostarczać energię" po polsku — Słownik angielsko-polski

dostarczać energię

czasownik
  1. power , *****
    • dostarczać energię, zasilać
      This power plant powers the whole city. (Ta elektrownia zasila całe miasto.)