"military power" — Słownik kolokacji angielskich

military power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potęga militarna
  1. military przymiotnik + power rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For the moment, however, they do not have the military power.

    Podobne kolokacje: