"Wielkie Jeziora" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Wielkie Jeziora" po polsku — Słownik angielsko-polski

Wielkie Jeziora

rzeczownik
  1. Great Lakes  
    I ask the African Union to make further efforts to ensure peace in the Great Lakes Region. (Zwracam się do Unii Afrykańskiej o podejmowanie dalszych wysiłków celem zapewnienia pokoju w regionie Wielkich Jezior.)
    He led an expedition into the Great Lakes Region. (On poprowadził ekspedycję do regionu Wielkich Jezior.)