"otwarta przestrzeń" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "otwarta przestrzeń" po polsku

otwarta przestrzeń

obrazek do "open space" po polsku
rzeczownik
 1. open space  
  After an hour of marching I came out into a large, open space. (Po godzinie marszu wyszedłem na dużą, otwartą przestrzeń.)
  This machine will work only in the open space. (Ta maszyna będzie działała tylko na otwartej przestrzeni.)
 2. great outdoors
 3. open countryside , open country
  • otwarta przestrzeń (np. na wsi)
 1. out of doors  
 2. the open air  
 3. the great outdoors   informal

"otwarta przestrzeń" — Słownik kolokacji angielskich

great outdoors kolokacja
 1. great przymiotnik + outdoors rzeczownik = otwarta przestrzeń, otwarte przestrzenie
  Bardzo silna kolokacja

  Like everyone else, they lived in the great outdoors of human experience.

  Podobne kolokacje:
open space kolokacja
 1. open przymiotnik + space rzeczownik = otwarta przestrzeń
  Bardzo silna kolokacja

  About 64 percent of the land would be open space.

  Podobne kolokacje:
open country kolokacja
 1. open przymiotnik + country rzeczownik = otwarta przestrzeń (np. na wsi)
  Bardzo silna kolokacja

  In open western country a man stood out too much.

  Podobne kolokacje:
open countryside kolokacja
 1. open przymiotnik + countryside rzeczownik = otwarta przestrzeń (np. na wsi)
  Bardzo silna kolokacja

  But she'd have seen the view from the terrace, across the river to the open countryside beyond.

  Podobne kolokacje:
open expanse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otwarta przestrzeń
 1. open przymiotnik + expanse rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  She loved the wide open expanse of healthy green fields.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo