"gwiazdy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gwiazdy" po polsku — Słownik angielsko-polski

gwiazdy

rzeczownik
 1. greats
rzeczownik
 1. star , *****
  • gwiazda (na niebie) [COUNTABLE]
   The Sun is the nearest star to the Earth. (Słońce jest najbliższą Ziemi gwiazdą.)
   Last night the sky was full of stars. (Wczoraj w nocy niebo było pełne gwiazd.)
   Look at those beautiful stars. (Spójrz na te przepiękne gwiazdy.)
  • gwiazda (popularna osoba) [COUNTABLE]
   He lives like a rock star. (On żyje jak gwiazda rocka.)
   She was very poor before she became a star. (Ona była bardzo uboga, zanim stała się gwiazdą.)
  • gwiazda, gwiazdka (symbol) [COUNTABLE]
   There is a star carved on the door over here. (Tu jest gwiazda wyrzeźbiona na drzwiach.)
   Did you see that star painted on the wall? (Widziałeś tamtą gwiazdę namalowaną na ścianie?)
   The symbol of our company is a black star. (Symbolem naszej firmy jest czarna gwiazda.)
 2. cartwheel
 3. topper
 4. star turn
 5. star jump , side-straddle hop American English
  • gwiazda (ćwiczenie gimnastyczne, skok z rozłożonymi nogami i ramionami) British English
   Spins can be entered on the ice or through a jump or sequence of jumps known as star jumps. (Obroty mogą być rozpoczęte na lodzie albo przez sekwencję skoków znanych jako gwiazdy.)
 6. etoile

Powiązane zwroty — "gwiazdy"

rzeczownik
przymiotnik
idiom
czasownik