"Great Lakes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Great Lakes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

Great Lakes

rzeczownik
  1. Wielkie Jeziora
    I ask the African Union to make further efforts to ensure peace in the Great Lakes Region. (Zwracam się do Unii Afrykańskiej o podejmowanie dalszych wysiłków celem zapewnienia pokoju w regionie Wielkich Jezior.)
    He led an expedition into the Great Lakes Region. (On poprowadził ekspedycję do regionu Wielkich Jezior.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.