"jasne wyobrażenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jasne wyobrażenie" po polsku — Słownik angielsko-polski

jasne wyobrażenie

rzeczownik
  1. clear understanding

"jasne wyobrażenie" — Słownik kolokacji angielskich

  1. clear przymiotnik + understanding rzeczownik = całkowite zrozumienie, jasne wyobrażenie
    Bardzo silna kolokacja

    Their meeting showed him a clear understanding about what strength really is.