Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"kontrakt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kontrakt" po polsku

kontrakt

obrazek do "contract" po polsku
rzeczownik
 1. contract ****
  • kontrakt, umowa [policzalny]
   You should read the contract carefully before you sign it. (Powinieneś uważnie przeczytać kontrakt, zanim go podpiszesz.)
   My supplier didn't live up to the terms of our contract. (Mój dostawca nie spełnił warunków umowy.)
   The contract will expire soon. (Kontrakt wkrótce wygaśnie.)
 2. contract **** , agreement ****
 3. indenture

Powiązane zwroty — "kontrakt"

czasownik
rzeczownik
przymiotnik

"kontrakt" — Słownik kolokacji angielskich

contract agreement kolokacja
 1. contract rzeczownik + agreement rzeczownik = kontrakt, umowa
  Silna kolokacja

  He finally reached a contract agreement on October 7, 2009, having missed the first four games of the regular season.