TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"kontrahent" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kontrahent" po polsku

kontrahent

rzeczownik
 1. contractor **   [policzalny]
  They have introduced contractual penalties so as to put added pressure on the contractor. (Oni wprowadzili kary umowne, aby wywrzeć dodatkową presję na kontrahencie.)
 2. trading partner  
 3. trade partner
 4. counterparty

Powiązane zwroty — "kontrahent"

rzeczownik

"kontrahent" — Słownik kolokacji angielskich

trading partner kolokacja
 1. trading rzeczownik + partner rzeczownik = kontrahent
  Bardzo silna kolokacja

  The point was America would be a major trading partner.

trade partner kolokacja
 1. trade rzeczownik + partner rzeczownik = kontrahent, partner handlowy
  Silna kolokacja

  China has become the largest trade partner of almost every country in Asia.