TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"trading" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

trading rzeczownik

rzeczownik + trading
Kolokacji: 38
insider trading • stock trading • program trading • currency trading • New York trading • bond trading • ...
trading + rzeczownik
Kolokacji: 152
trading partner • trading post • trading company • trading center • trading system • trading floor • trading volume • trading deadline • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
  • The point was America would be a major trading partner.
  • Iraq was one of the country's most important trading partners before the war.
  • But its natural trading partners in the region do have them.
  • In fact, the region is home to six of our top ten trading partners.
  • Japan has been China's top trading partner since the 1960s.
  • Japan is a major trading partner of China, with total trade at $6.6 billion last year.
  • The same can be seen in our European trading partners.
  • On the other hand, these people could become our trading partners.
  • China is a growing economy and an ever more important trading partner.
  • That is not the relationship we should have with a very important trading partner.
2. trading post = stoisko handlowe, faktoria trading post
3. trading company = przedsiębiorstwo handlowe trading company
4. trading center = centrum handlu trading center
5. trading system = system obrotu (towarowego) trading system
6. trading floor = parkiet giełdowy trading floor
7. trading volume = wolumen obrotu trading volume
8. trading deadline = ostateczny termin wymiany zawodników trading deadline
9. trading activity = działalność handlowa trading activity
10. trading session = sesja giełdowa trading session
11. trading day = sesja giełdy trading day
12. trading range = rozpiętości cenowe trading range
13. trading card = karta z wizerunkiem, obrazek tematyczny (dla kolekcjonerów) trading card
14. trading name = nazwa handlowa trading name
15. trading port = handel port trading port
16. trading route = trasa handlu trading route
17. trading strategy = strategia handlu trading strategy
18. trading firm = firma handlowa trading firm
19. trading practice = handel praktyka trading practice
20. trading operation = operacja handlu trading operation
21. trading business = handel biznes trading business
22. trading loss = straty trading loss
23. trading network = sieć handlu trading network
24. trading house = dom handlowy trading house
25. trading desk = działalność handlowa trading desk
26. Commodity Futures Trading Commission = Terminowe kontrakty towarowe Handel Komisja Commodity Futures Trading Commission
28. trading ship = statek handlu trading ship
29. trading vessel = statek handlu trading vessel
31. trading bloc = blok handlu trading bloc
32. trading nation = naród kupców trading nation
33. trading status = status handlu trading status
34. trading platform = peron handlu trading platform
36. trading pattern = wzór handlu trading pattern
37. trading town = miasto handlowe trading town
38. trading city = miasto handlowe trading city
39. trading privilege = przywilej handlu trading privilege
40. trading hour = godzina handlu trading hour
41. trading area = strefa handlowa trading area
trading + czasownik
Kolokacji: 8
trading begins • trading resumes • trading takes • trading continues • trading occurs • ...
czasownik + trading
Kolokacji: 40
fall in trading • close in trading • rise in trading • cease trading • offer in trading • ...
przymiotnik + trading
Kolokacji: 74
heavy trading • over-the-counter trading • light trading • late trading • early trading • active trading • when-issued trading • ...
przyimek + trading
Kolokacji: 14
of trading • from trading • on trading • for trading • in trading • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.