"law partner" — Słownik kolokacji angielskich

law partner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): partner prawa
  1. law rzeczownik + partner rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One of the former Senator's law partners said he had set the talks in motion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo