TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"contractor" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "contractor" po angielsku

contractor **

rzeczownik
  1. przedsiębiorca [policzalny]
    He is a contractor who has recently started a new business. (On jest przedsiębiorcą, który niedawno otworzył nowy interes.)
  2. wykonawca [policzalny]
    The contractor now has a period of 20 days in which to correct the existing problems. (Wykonawca ma obecnie 20 dni na rozwiązanie istniejących problemów.)
  3. kontrahent [policzalny]
    They have introduced contractual penalties so as to put added pressure on the contractor. (Oni wprowadzili kary umowne, aby wywrzeć dodatkową presję na kontrahencie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
  1. rozgrywający