TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"hire a contractor" — Słownik kolokacji angielskich

hire a contractor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrudnij przedsiębiorcę
  1. hire czasownik + contractor rzeczownik
    Silna kolokacja

    I know I'd have to hire a contractor to finish even a small project.