"use contractors" — Słownik kolokacji angielskich

use contractors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedsiębiorcy wykorzystania
  1. use czasownik + contractor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All businesses will use contractors or agency staff at some stage, when taking on new employees might not be the best solution.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo