TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contractor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contractor rzeczownik

rzeczownik + contractor
Kolokacji: 40
defense contractor • building contractor • government contractor • construction contractor • security contractor • ...
contractor + rzeczownik
Kolokacji: 4
contractor employee • Central Contractor Registration • contractor personnel • Contractors Association
contractor + czasownik
Kolokacji: 46
contractor working • contractor says • contractor builds • contractor uses • Iraq Contractor goes • ...
czasownik + contractor
Kolokacji: 16
hire a contractor • use contractors • require contractors • allow contractors • select contractors • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
2. use contractors = przedsiębiorcy wykorzystania use contractors
3. require contractors = wymagaj przedsiębiorcy require contractors
przymiotnik + contractor
Kolokacji: 51
military contractor • private contractor • general contractor • independent contractor • prime contractor • large contractor • ...
przyimek + contractor
Kolokacji: 13
by contractors • with contractors • from contractors • to contractors • for contractors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.