"hire contractors" — Słownik kolokacji angielskich

hire contractors kolokacja
Popularniejsza odmiana: hire a contractor
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedsiębiorcy wynajmu
  1. hire czasownik + contractor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I know I'd have to hire a contractor to finish even a small project.

    Podobne kolokacje: