TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"military contractor" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): militarny przedsiębiorca
  1. military przymiotnik + contractor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But he does not see much future in his current job with a military contractor.