kontrakt, umowa

contract

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

You should read the contract carefully before you sign it. = Powinieneś uważnie przeczytać kontrakt, zanim go podpiszesz.