"przyznawać rację" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyznawać rację" po polsku

przyznawać rację

czasownik
 1. agree *****
  • zgadzać się, przyznawać rację [przechodni/nieprzechodni]
   I don't agree with you. (Nie zgadzam się z tobą.)
   I completely agree with what you said in the last email. (Całkowicie zgadzam się z tym, co napisałeś w ostatnim e-mailu.)
   Do you agree with her? (Czy zgadzasz się z nią?)
 2. fadge
 1. concede the point  

"przyznawać rację" — Słownik kolokacji angielskich

concede the point kolokacja
 1. concede czasownik + point rzeczownik = przyznawać rację
  Zwykła kolokacja

  Democrats took care to concede the point on the record.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo