"news report" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "news report" po angielsku — Słownik polsko-angielski

news story *
news report
news item

rzeczownik
 1. temat (w wiadomościach)
  It was the best news story of the day. (To był najlepszy temat dnia.)
  We will run your news story today. (Dzisiaj skorzystamy z twojego tematu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"news report" — Słownik kolokacji angielskich

news report kolokacja
 1. news rzeczownik + report rzeczownik = temat (w wiadomościach)
  Bardzo silna kolokacja

  By the time the news report came on, the room was almost full.

  Podobne kolokacje: