"intelligence report" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): raport wywiadu
  1. intelligence rzeczownik + report rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We know that from both military and political intelligence reports.

powered by  eTutor logo