"wesołe miasteczko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wesołe miasteczko" po polsku

wesołe miasteczko

obrazek do "theme park" po polsku obrazek do "amusement park" po polsku
rzeczownik
 1. theme park
  • park rozrywki, wesołe miasteczko
   This must be an abandoned theme park. (To musi być opuszczone wesołe miasteczko.)
   This is a neighbourhood, not a theme park. (To jest dzielnica, a nie park rozrywki.)
   It was a small theme park, but I liked it as a kid. (To było małe wesołe miasteczko, ale jako dziecko bardzo je lubiłem.)
 2. amusement park
  • wesołe miasteczko, park rozrywki
   Amusement park rides are a true adventure. (Przejażdżki w parku rozrywki są prawdziwą przygodą.)
   Do they sell cotton candy at the amusement park? (Czy w wesołym miasteczku sprzedają watę cukrową?)
   I'd like to go to amusement parks more often. (Chciałbym częściej chodzić do parków rozrywki.)
 3. fair ***   American English
  This fair is the best place to have fun. (To wesołe miasteczko jest najlepszym miejscem, żeby się dobrze bawić.)
  She rode a rollercoaster at the fair. (Ona jeździła kolejką górską w wesołym miasteczku.)
 4. funfair British English , carnival American English  
 5. fun fair  
 6. amusement grounds  
 7. kursaal
  • wesołe miasteczko (w miejscowości wypoczynkowej)

Powiązane zwroty — "wesołe miasteczko"

rzeczownik

"wesołe miasteczko" — Słownik kolokacji angielskich

theme park kolokacja
 1. theme rzeczownik + park rzeczownik = park rozrywki, wesołe miasteczko
  Bardzo silna kolokacja

  I didn't want the experience to be one big theme park.

  Podobne kolokacje:
amusement park kolokacja
 1. amusement rzeczownik + park rzeczownik = wesołe miasteczko, park rozrywki
  Bardzo silna kolokacja

  The amusement park was only open for a few weeks.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo