TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"feature themes" — Słownik kolokacji angielskich

feature themes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tematy cechy
  1. feature czasownik + theme rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He began to feature homosexual and bisexual themes in his later works.