Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"option granted" — Słownik kolokacji angielskich

option granted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opcja przyznała
  1. grant czasownik + option rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The average price of the 18 million options granted during 2000 was about $59.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo