BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"reveal information" — Słownik kolokacji angielskich

reveal information kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjaw informacje
  1. reveal czasownik + information rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was only in 1995-96 that new works began to reveal information.

powered by  eTutor logo