"tooth" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tooth rzeczownik

rzeczownik + tooth
Kolokacji: 31
Wisdom Tooth • gold tooth • baby tooth • buck tooth • shark tooth • ...
tooth + rzeczownik
Kolokacji: 36
tooth decay • tooth fairy • teeth mark • tooth enamel • Tooth Whiteners Time • ...
tooth + czasownik
Kolokacji: 84
tooth chatters • tooth shows • tooth flashes • tooth bares • tooth clenches • tooth gleams • tooth rattles • ...
czasownik + tooth
Kolokacji: 101
reveal teeth • show one's teeth • brush one's teeth • set one's teeth • sink one's teeth • grind one's teeth • cut one's teeth • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
  • And they may be ready to show their teeth again in two years' time.
  • Americans just love to show their teeth all the time!
  • The little boy looked up and showed his four teeth.
  • Do not show your teeth for exactly the same reason, even in a smile.
  • She showed her teeth in what could have been a smile.
  • He showed strong, white teeth in what could have been called a smile.
  • He showed even teeth and looked much younger than George's father.
  • He was smiling, but not quite ready to show his teeth yet.
  • That was what they said, showing him enough teeth for six women.
  • And then she showed her even white teeth in a laugh.
6. grind one's teeth = zgrzytać zębami grind one's teeth
7. cut one's teeth = spróbować czegoś, zdobywać doświadczenie w czymś, próbować swoich sił, zaczynać karierę cut one's teeth
8. get one's teeth = dostawać czyjś zęby get one's teeth
9. lose one's teeth = przegrywać czyjś zęby lose one's teeth
10. use one's teeth = używać czyjś zęby use one's teeth
12. give teeth = podnieś skuteczność give teeth
13. see one's teeth = widzieć czyjś zęby see one's teeth
15. keep one's teeth = trzymać czyjś zęby keep one's teeth
16. say through one's teeth = mówić całkowicie czyjś zęby say through one's teeth
17. break one's teeth = rozbijać czyjś zęby break one's teeth
18. say between one's teeth = mówić pośrodku czyjś zęby say between one's teeth
20. pick one's teeth = dłubać w zębach (palcem lub wykałaczką) pick one's teeth
21. put one's teeth = kłaść czyjś zęby put one's teeth
23. whistle through one's teeth = gwizdek całkowicie czyjś zęby whistle through one's teeth
24. lie through one's teeth = kłamać w żywe oczy lie through one's teeth
25. make one's teeth = robić czyjś zęby make one's teeth
26. knock out one's teeth = nokautować czyjś zęby knock out one's teeth
27. feel one's teeth = czuć czyjś zęby feel one's teeth
28. hiss through one's teeth = syk całkowicie czyjś zęby hiss through one's teeth
29. draw from one's teeth = wyciągać czyjś zęby draw from one's teeth
przymiotnik + tooth
Kolokacji: 137
white tooth • sharp tooth • front tooth • clenched tooth • false tooth • sweet tooth • yellow tooth • broken tooth • small tooth • ...
przyimek + tooth
Kolokacji: 25
with teeth • of teeth • between one's teeth • in one's teeth • through one's teeth • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.