TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"clean one's teeth" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "clean one's teeth" po angielsku

brush one's teeth
clean one's teeth BrE

obrazek do "brush one's teeth" po polsku I definitely brush my teeth
  1. myć zęby
    Have you brushed your teeth? (Czy umyłeś zęby?)
    Clean your teeth for at least two minutes after each meal. (Czyść zęby przez przynajmniej dwie minuty po każdym posiłku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"clean one's teeth" — Słownik kolokacji angielskich

clean one's teeth kolokacja
  1. clean czasownik + tooth rzeczownik = myć zęby
    Silna kolokacja

    Will you come up with me to clean my teeth?